Trendek és témák az európai kora újkor kutatásban

A kora újkorral (16-18. századdal) kapcsolatos történeti kutatásokat a folyamatos megújulás jellemzi, ami főként abban nyilvánul meg, hogy napjaink jelenségeinek múltbeli előzményeit, illetve a ma emberét foglalkoztató kérdések korábbi századokban gyökerező magyarázatát igyekszik meglelni. Ez a törekvés természetszerűleg eredményezi a társadalomtudományi diszciplínák – például a statisztika, a szociológia, az antropológia, a pszichológia, a szimbólumkutatás – módszereinek alkalmazását. Ennek nyomán nemcsak a mai közvéleményt is erősen érdeklő témák – nők, szerelem, szexualitás, családi viszonyok, mentalitás – múltbeli jellemzőit illetően tud újdonsággal szolgálni, de a történeti kutatás hagyományos területei, mint a diplomácia, az udvari kultúra, a politika, valamint ezek forrásai is gyakran más megvilágításba kerülve, a hagyományostól nemegyszer eltérő értelmet nyernek.