A képzés jellege

Napjaink digitalizációval átszőtt világában aligha szorul magyarázatra, hogy az egyén munkaerőpiaci esélyeit és versenyképességét nagyban befolyásolja az informatika eszköztárának szimpla használatán túlmutató “digitális írástudás” képessége. Hiszen manapság már alig van olyan munkakör, amelyet érintetlenül hagyott volna mindez. Ennek hatásai alól természetesen a bölcsészettudományi téren működő kutatók, oktatók és hallgatók, így a történészek sem vonhatják ki magukat.

Bár közel sem minden történelmi téma kibontása igényli a digitalizáció eszköztárának intenzív használatát, a társadalomtörténet területén azonban számos olyan problémával találkozhat egy történész, amely nélkülözhetetlenné teszi annak ismeretét és alkalmazását. A hálózatosság és a térbeliség különböző aspektusainak vizsgálata, illetve általában véve az adatokra alapozott kutatások tipikusan ilyen területek. Hangsúlyozni szeretnénk azonban, nem csupán a pillanatnyi igények kielégítéséről van itt szó. Ezek az ismeretek és készségek általában véve is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a képzésünket elvégző történész hallgatók 21. századi tudáselemekkel felvértezve jelenjenek meg a munkaerőpiacon.

Az Eszterházy Károly Egyetem diszciplináris történelem MA képzésének tantárgyi hálóját úgy alakítottuk ki, hogy abban a történelmi témák mellett, azokkal szoros összefüggésben hangsúlyt fektettünk a szakma műveléséhez szükséges digitális kompetenciák elsajátítására is. A képzés diszciplináris alapját a társadalomtörténet adja, amelyen belül kora újkori és 19–20. századi specializációk közül választhatnak a jelentkezők. A kifejezetten szakmai jellegű tárgyak historiográfiai és forrásismereti kurzusokat, különböző társadalmi csoportok történetét és bizonyos társadalomtörténeti problémákat tematikusan feldolgozó kurzusokat, valamint kutatásmódszertani jellegű kurzusokat foglalnak magukban. A képzésben megjelenő informatikai tárgyak segítségével a hallgatók képessé válnak arra, hogy a saját kutatási témájukhoz kapcsolódóan önállóan adatokat gyűjtsenek, azokat hatékonyan tárolják és kezeljék, manipulálják, elemezzék, vizuálisan ábrázolják. Emellett ismerjék és használni tudják az ehhez szükséges szoftveres megoldásokat. A tanegységek listája és a kurzusok rövid ismertetése megtalálható a honlapunkon.

Képzésünkre olyan jelentkezőket várunk, akik a történelem iránti érdeklődés mellett kellő nyitottságot éreznek magukban az informatikai eszközök intenzívebb használatához, a történelmi kutatásokban való alkalmazásához is.