Tradíciók és módszerek a magyar kora újkor kutatásban

A tárgy célja a 16-18. századra irányuló magyar történelmi kutatások historiográfiai és módszertani hátterének megismertetése a jelentősebb történészek és történetírói iskolák munkásságának áttekintésével. A félév során a hallgatók megismerkednek a két világháború közötti időszakban Domanovszky Sándor által megindított gazdaság-, művelődés-, mezőgazdaság- és uradalomtörténeti kutatások alapkoncepcióival, majd a huszadik század második felében (részben) ebből kialakult aldiszciplínáival. Ezek közül részletesebben tárgyaljuk az agrártörténet Szabó István és Wellmann Imre által lerakott alapjait, a Pach Zsigmond Pál, Zimányi Vera és Búza János által megteremtett gazdaságtörténeti kutatások módszereit, illetve a máig aktívan művelt uradalomtörténeti kutatások lehetőségeit és módszertanát. Kiemelt figyelmet kap továbbá a Mályusz Elemérrel meginduló társadalomtörténeti kutatások módszertanainak elemzése, valamint az elmúlt két évtizedben újjáéledő kora újkori nemesi és főnemesi társadalom vizsgálatával kapcsolatos kutatások módszereinek alaposabb vizsgálata.