Történelemtudomány és informatika / projektmunka II. – Térinformatika

A kurzus egyik fő célkitűzése, hogy a hallgatók felismerjék a térinformatikának a történészi kutatásokban – elsősorban a társadalom- és gazdaságtörténet területén – való alkalmazásának lehetőségeit, melyet később saját kutatásaikban kamatoztathatnak. A hallgatók a tantárgy keretében megismerkednek a térinformatika fogalmával, felhasználási lehetőségeivel és eszközkészletével. Megismerik a térinformációs rendszerek alapvető felépítését, valamint elsajátítják azokat a térképészeti alapismereteket, melyek a térinformatika történészi alkalmazása során alapvetően szükségesek (pl. vetülettan, térképírás, jelrendszerek). A félév során a hallgatók megismerkednek a QGIS térinformatikai szoftverrel, annak felépítésével, fájlstruktúrájával, alapvető funkcióival, beépülő moduljaival. Megismerik a főbb térinformatikai adatállományokat (raszter, vektor), azok főbb jellemzőit, és az azokkal kapcsolatos főbb műveleteket.

Az ezt követő félévben teljesített projektmunka során hallgatók elmélyítik gyakorlati ismereteiket a térinformatikai adatgyűjtés, feldolgozás és elemzés területén, és képessé válnak eredményeiket szakszerűen prezentálni (tematikus térképeket készíteni). A tárgy keretében a hallgatóknak önállóan kell adatokat gyűjteniük egy meghatározott témához vagy térbeli egységhez kapcsolódóan (optimális esetben illeszkedve a saját kutatásaikhoz). Az adatforrások feltárása oktatói segítséggel, de egyéni munka formájában történik a korábban megismert QGIS szoftveres környezetben.