Publikációírás gyakorlat I-II.

A két, egymásra épülő kurzus célja, hogy segítse a hallgatót a kutatási eredmények közlésének, a tudományos alkotás írásos formájának megismerésében és fejlesztésében. Mivel a hallgatók a harmadik és negyedik félévben már a szakdolgozat megírásával foglalkoznak, így ehhez a folyamathoz igazodva az anyaggyűjtéshez, az alapkutatáshoz, az alkotás fejlesztéséhez kapcsolódó összes szöveget (tartalmi vázlat, historiográfiai áttekintés, fejezetek) közösen elemezzük. Az első félév egy bevezetés, amelynek során a hallgatók megismerkednek a tudományos írásművekkel szembeni elvárásokkal, a publikációk tartalmi és szerkezeti kialakításával, majd a formai véglegesítéssel. A kurzus a következő félévben már sokkal inkább egy gyakorlatorientált műhelyszemináriumként működik, ahol a szakdolgozat egyéni szinten elkészített produktumait (módszertani ismertetés, historiográfia, konkrét fejezetek) a csoport tagjai elolvassák és közösen megvitatják. Ideális esetben ezen szövegviták során nemcsak a kérdéses írások, szövegrészletek fejlődnek majd, hanem a hallgatók egyéni tudományos és kutatói attitűdjei is, amelyek a későbbi tudományos pályájuk során nélkülözhetetlenek lesznek.