Prozopográfia

A prozopográfia tulajdonképpen egy kollektív életrajzi elemzést jelent, amely során egy jól körül határolt vizsgálati csoport minden tagjának azonos szempontok mentén összegyűjtött, egységes rendszerben rögzített életrajzi adattárát interdiszciplináris eszközökkel elemezzük. Segítségével fény derülhet a vizsgálati csoportban szereplő személyek közös tulajdonságaira, továbbá tipikus (ún. modális) életrajz megalkotására is lehetőség nyílik. A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az életrajzírás és a prozopográfia elméleti és módszertani kereteit, nemzetközi és hazai előzményeit, valamint historiográfiáját. Az elméleti jellegű felvezetés után a félév második felében egy közösen kivitelezett projekt révén gyakorlati szempontból közelítünk az ilyen jellegű mikrokutatásokhoz. Ennek során közösen definiáljuk a vizsgálati csoportot és a kontrollcsoportot, kialakítjuk az egységes vizsgálati szempontrendszert, végül pedig az adatgyűjtés és az adatbázis rövid elemzése következik. A kapott eredmények révén lehetőség nyílik a hallgatók kritikai szemléletének és módszertani eszköztárának fejlesztésére, az életrajzírás problémakörében való elmélyülésre.