Kutatásmódszertan II. – A digitális történész eszköztára

A digitalizáció általános térnyerésének köszönhetően manapság már nincs olyan történész, aki valamilyen formában ne használná ki az ebből fakadó lehetőségeket. A hangsúlyosan digitális forrásokkal dolgozó történészeknek azonban érdemes kialakítania egy olyan „kutatói ökoszisztémát", amely átláthatóvá, könnyen kezelhetővé és biztonságossá teszi az idők során egyre csak szaporodó digitális anyagok tárolását. A kutatási tevékenységet támogató szoftverek sorában fontos szerep jut a Zotero vagy a Mendeley alkalmazásnak, amely nemcsak a gépünkön felhalmozott digitális dokumentumok katalogizálását és egyszerű visszakereshetőségét támogatja, hanem azt is, hogy az egyes tételekhez felvitt bibliográfiai leírások alapján, az ismertebb szövegszerkesztőkbe beépülve, (elvileg) tetszőleges formátumú hivatkozásokat és irodalomjegyzéket generáljunk azokból. Részben ehhez hasonló célokat szolgál a Tropy, amellyel a fényképként tárolt anyagainkat tudjuk katalogizálni, leírni és visszakeresni. Ha azonban valami miatt PDF formátumban akarnánk használni a lefényképezett anyagokat, akkor erre is van megoldás. A Scan Tailor segítségével professzionális kinézetű dokumentumokat lehet előállítani ezekből. Végül mit sem érne mindez, ha nem gondoskodnánk a digitális anyagaink megfelelő védelméről, a biztonsági másolatok készítéséről. A kurzus tehát elsősorban a kutatási tevékenységet támogató szoftveres megoldások ismertetésére és gyakorlati kipróbálására helyezi a hangsúlyt.