Kutatásmódszertan I. – Levéltári ismeretek

A kurzus célja, hogy a hallgatók elsajátítsák azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyekre történészként szükségük lesz a levéltárakban való kutatáshoz. Ismerkedjenek meg az iratok rendezésének és rendszerezésének fogalmaival és alapegységeivel, illetve a magyar levéltári jog alapjaival. Ismerjék meg a magyar levéltári rendszer felépítését, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Levéltár szervezeti struktúrájára. Ismerjék és a gyakorlatban is tudják használni azokat a levéltári segédleteket, online adatbázisokat, amelyek az egyéni kutatómunka során nélkülözhetetlenek. Ezt követően a hallgatók megismerkedhetnek a jelentősebb történeti gyűjtemények létrejöttével, tartalmával és mai őrzési helyeivel. Az órát az MNL Heves Megyei Levéltárában végzett egyéni kutatómunka egészíti ki.