Kurrens témák a külföldi és a magyar társadalomtörténet-írásban

Az elmúlt évtizedekben a magyarországi történettudomány, követve a nemzetközi trendeket, jelentősen átalakult. A hagyományos nemzet- és politikacentrikus felfogás mellett a társadalom történeti átalakulásának az elemzése is bevett és intézményesedett megközelítési móddá vált. A társadalmi folyamatok történeti elemzése természetesen nemcsak a strukturális változások vizsgálatát jelenti. A társadalomtudományos történetírás mellett az utóbbi években a magyar társadalomtörténet-írás is egyre naprakészebbé vált. A nemzetközi trendeket követve olyan új áramlatok és iskolák jelentek meg, nyertek polgárjogot, mint a fogyasztástörténet, a mindennapi élet története, a politika társadalomtörténete, az érzelmek története, a pszichohistory, az erőszak története, a labour history, a személyes történelem, a társadalmi kapcsolatok és hálózatok történeti elemzése. Ezek a részdiszciplinák különböző formában, de nagyon határozottan az egyes emberek, embercsoportok történelemformáló szerepére, az általuk megélt történelmi tapasztalatok feltárására koncentrálnak, ami lehetővé teszi az ún. nagy történelmi elbeszélések értelmezését és megélésének az elemzését az „átlagember" szempontjából. A kurzus keretében ezeknek az irányzatoknak megközelítésének az elméleti és módszertani kérdéseit vizsgáljuk.