Kora újkori és újkori szövegek paleográfiája

A kurzus célja a hallgatók bevezetése mindenekelőtt a magyar, de – érdeklődés esetén – akár a latin vagy a német nyelvű kéziratok olvasásába is, melynek révén a kora újkori és az újkori történelem közvetlen és kiadatlan forrásanyaga alapján történő tanulmányozásához szükséges ismeretekre tehetnek szert. Így nemcsak a szövegek kibetűzésének képességét sajátíthatják el, hanem az azokban előforduló hely- és személynevek, a többségében ma már nem használatos fogalmak, mértékegységek, pénznemek, stb. megfelelő értelmezését, továbbá a hajdan alkalmazott rövidítések feloldását is megtanulhatják, nem utolsó sorban pedig megismerkedhetnek a régies, vagy mára már más értelmet nyert szavak és kifejezések jelentésével, egykori stílusértékével, továbbá a társadalmi hierarchia különböző szintjein állókat rangjuknak megfelelően megillető megszólítási formulákkal, címzésekkel. E felkészültség szilárd alapokat nyújthat a későbbi doktori tanulmányok sikeres elvégzéséhez is.