Családi kapcsolathálózatok

Bár a hálózattudomány csak a 21. század legelején vált önálló diszciplínává, a hálózatként felfogható történelmi jelenségekkel való tudományos igényű foglalatoskodás ennél jóval régebbi keretű. Erre jó példát mutatnak a genealógiai munkák. A családfákon szereplő emberek, illetve a köztük lévő horizontális és vertikális összeköttetések ugyanis tökéletesen leírhatók a hálózattudomány eszközeivel értelmezhető módon. Az egyes családfákat hálózatként felfogva és egymással összekötve minden eddiginél kiterjedtebb személyi kör vonható be a vizsgálatokba, jelentősen kitágítva a társadalomtörténeti kutatások perspektíváit. A kurzus során megismerkedünk a hálózattudomány matematikai és szociológiai előzményeivel, szakirodalmával, alapfogalmaival. Néhány gyakorlati példán keresztül betekintést nyerünk a hálózatokra épülő családtörténeti kutatásokba. Megtanuljuk, hogyan lehet egy családfát, az abban szereplő személyek rokonsági-sógorsági viszonyait hálózatként értelmezni. Elsajátítjuk a genealógiai hálózatokra alapozott kutatások hátterében álló relációs adatbázis felépítésének alapelveit és annak gyakorlati megvalósítását. Az adatbázis tartalmát (az előző félévben megismert) R nyelven írt algoritmus segítségével alakítjuk tényleges hálózattá, majd részint az R-ben, részint e Gephi nevű szoftverben elemezzük azt.