Történelemtudomány és informatika / projektmunka I. – Adatbázisok

Az adatokra alapozott társadalomtörténeti kutatások eredményességét alapvetően befolyásolja az adattárolás mikéntje. Egy átgondolatlanul felépített adatbázis vagy a célszerűtlenül rögzített adatok a későbbiekben jelentősen megkeseríthetik az életünket, ha ugyan használni tudjuk ezeket bármire is. A kutatás hátterében álló adatbázis előállítása tehát megkívánja a történésztől, hogy tisztában legyen ennek elméleti hátterével és gyakorlati megvalósításának lehetőségeivel.

A kurzus során bemutatjuk a relációs adatmodell előnyeit az egyszerű táblázatokkal szemben, konkrét példákat hozva annak történettudományi alkalmazására. Az órákon elsajátított ismeretek révén a hallgatóknak mindenekelőtt fel kell tudni ismerniük, hogy az elemzett kérdésről milyen információkkal rendelkeznek és ezeket milyen struktúrával rendelkező adattáblákban tudják optimálisan rögzíteni. Tisztában kell lenniük az adatbázis szerkezeti felépítéséhez kötődő alapfogalmakkal, az adattáblák közötti kapcsolatok milyenségével, az adatok lehetséges típusaival, az adatrögzítés fontosabb alapelveivel. Egy relációs adatbázis gyakorlati megvalósítására számos szoftveres platform rendelkezésre áll. Mi a kurzus folyamán az Microsoft Office programcsomag részét képező Access alkalmazást használjuk majd erre a célra.

A következő félévben esedékes projektmunkában a hallgatók oktatói támogatással, de alapvetően önállóan tevékenykedve, a saját kutatásukhoz kapcsolódó témakörben végeznek adatfeltárást, adatbázis építést és adatrögzítést.