A kora újkori magyar történelem narratív forrásai

A prestatisztikus korszak kutatásában különös hangsúly helyeződik a narratív források csoportjára, amely a magyar történelem forrásadottságainak figyelembe vételével még nagyobb jelentőséget kap, mint Európa más államaiban. A kurzus során a hallgatók elsőként az elbeszélő források kritikájának elméleti alapjaival ismerkednek meg. Ezt követően a különféle forráscsoportok és forrástípusok keletkezésének okai, körülményei és a korabeli hasznosításuk módja kerül tárgyalásra. Fontos hangsúly esik a történetírók elbeszéléseinek kritikájára. Külön forrástípust képeznek a magánlevelezések és naplók, amelyek történészi felhasználásához külön sajátos módszertan kapcsolódik, csakúgy, mint a különféle hivatali és közigazgatási tevékenység során keletkezett nem adminisztratív jellegű iratokhoz (például memorandumokho, elaborátumokhoz) is. Az forráskritika elméleti módszereit minden forrástípus esetében egy-egy esettanulmány során ismerhetik meg a hallgatók.